Nói Sao ĐỂ Thành Công: Trau Dồi Tiếng Anh Trong Kinh Doanh (Paperback)

Back to top
Nói Sao ĐỂ Thành Công: Trau Dồi Tiếng Anh Trong Kinh Doanh By Lan Bercu Cover Image
$19.75
Usually Ships in 1-5 Days

Description


T i tương t c kinh doanh, dạy học v huấn luyện rất nhiều học vi n từ chủ doanh nghiệp, chủ tập đo n, tổng gi m đốc, CEO, b c sĩ, luật sư cho đến quản l cấp trung ở nhiều tổ chức tr n thế giới v c c quốc gia kh c nhau. T i nhận ra một điều rằng ngay cả đối với học vi n ở c c nước c tiếng Anh/Mỹ l tiếng mẹ đẻ của m nh, hay những học vi n người Đức, Singapore, Malaysia với tiếng Anh l ng n ngữ ch nh thứ hai cũng mắc phải l ng t ng khi giao tế. Việc bật ra n i c u tiếng Anh n o cho chuẩn v tự nhi n, tinh tế đều l vướng mắc của nhiều học vi n ở mọi quốc gia v ng nh nghề v vị tr trong x hội. Những t nh huống x hội v nghề nghiệp như

 • X giao ban đầu
 • N i chuyện giao tiếp tr n phone
 • Nối kết v l m quen tr n mạng x hội
 • Giải quyết m u thuẫn
 • Tr nh b y trước c ng ch ng
 • Dẫn dắt một cuộc họp
 • Ph b nh v trao nhận lời khen
 • Đề nghị giải quyết vấn đề
 • Tương t c với những con người kh khăn
 • Xử l những t nh huống tế nhị
 • Xử l những t nh huống kh khăn
 • Ki n định v chối từ
 • Ảnh hưởng v thuyết phục người kh c
 • Lời ch c mừng v khen thưởng

V rất nhiều trường hợp thực tiễn kh c

Đối với Việt Nam ch ng ta, tiếng Anh l ngoại ngữ v thời gian học tiếng Anh ở trường phổ th ng, cũng như việc giao tiếp h ng ng y trong c ng việc,'s ch vở, v truyền th ng đại ch ng c n rất t v giới hạn. V l do đ , việc th nh thạo, tr i chảy v nhanh ch ng trong phản xạ khi giao tiếp tiếng Anh c n l một thử th ch kh ng nhỏ.

Qua nhiều năm tương t c với học vi n dưới tư c ch l nh đ o tạo, diễn giả v t c giả, t i đ đ c kết để trả lời v đ p ứng những trăn trở cũng như vướng mắc của c c bạn. Chắc chắn qua quyển's ch n y c c bạn sẽ học được những n t văn h a v mẫu c u th ng dụng, dễ hiểu v dễ nhớ để gi p bạn th nh c ng hơn trong giao tiếp kinh doanh v l m c ng t c l nh đạo trong m i trường quốc tế v xuy n văn h a." - Lan Bercu

Product Details
ISBN: 9781088025420
ISBN-10: 1088025420
Publisher: Lead Across Cultures International
Publication Date: March 1st, 2022
Pages: 282
Language: Vietnamese